Taharon Voima

Taharon voima

valmennukset

Sote-alan valmennukset luovat hyvinvoinnilla pito- ja vetovoimaa

Hyvinvoivan henkilöstön kautta asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi paranee merkittävästi. Valmennus antaa työkaluja oman työn ja itsensä kehittämiseen. Kun työpaikalla panostetaan tunnetaitoihin, henkilöstö tulee paremmin kuulluksi ja heidän tarpeensa tiedostetuiksi.

sote-alan valmennukset luovat pito- ja vetovoimaa

Sote-alan valmennukset auttavat henkilöstöä saavuttamaan työssään parempia tuloksia

Sote-ala on suurten uudistusten edessä ja ne kuormittavat henkilöstöä. Työhyvinvointi on noussut keskeiseksi asiaksi hyvinvointialueilla ja myös sosiaali- ja terveysministeriö seuraa sitä.

Hyvinvoiva henkilöstö saavuttaa työssään parempia tuloksia. Työyhteisön kehittäminen tukee siten tuottavuutta ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli organisaatiossa halutaan luoda uusia kasvun työkaluja, ne täytyy luoda yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kun työntekijät saavat olla mukana rakentamassa muutosta, he sitoutuvat siihen paremmin.

Valmennuksen hyödyt & tulokset

Tutkimustulosten mukaan tunnetoimijuuden vahvistaminen edesauttaa niin henkilöstön hyvinvointia kuin työn tuloksellisuutta. Valmennuksen myötä tavoitteiden asettaminen ja kehityskeskustelut työpaikoilla muuttuvat mielekkäämmiksi. Ristiriitojen ja konfliktien ratkaiseminen helpottuu. Työkalujen ja harjoitusten myötä myös yhä useampi elää arvojensa mukaista elämää.

Valmennus vaikuttaa positiivisesti mm. vuorovaikutukseen, ryhmädynamiikkaan, töiden organisointiin, asiakaskohtaamiseen ja -kokemukseen, vuorovaikutustaitoihin, kykyyn selviytyä isoista muutoksista ja itseohjautuvuuteen.

Laadukkaan valmennuksen pohjana on osaamisen jatkuva kehittäminen

Valmennukset pohjautuvat tieteelliseen lähestymistapaan sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Taustalla vaikuttavia viitekehyksiä ovat mm. kongniitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen psykologia, ratkaisukeskeisyys sekä NLP – menetelmät.

Valmennukset toteutetaan Suomen Coaching- yhdistyksen  eettisten ohjeiden mukaan ja niissä käytävät keskustelut ovat 100%:n luottamuksellisia.

Tuija on käynyt useita coaching-koulutuksia. Hän on Suomen Coaching-yhdistyksen hallituksen jäsen ja toimii Keski-Suomen coachien aluekoordinaattorina.

Valmennusten saavutettavuus

Valmennukset voidaan toteuttaa asiakkaan toimitiloissa, etävalmennuksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Lähivalmennukset ovat sopimuksen mukaan mahdollisia koko Suomen alueella. Taharon voima Oy:n toimipaikka on Jyväskylä.

Coaching auttaa löytämään yksilön, tiimin ja ryhmän vahvuudet, sekä löytämään keinot miten tavoitteet saadaan toteutettua

Coachingin keskiössä on aina asiakkaan itsensä asettama teema ja tavoite. Coach ei tuo vastauksia, miten asioita tulee kehittää tai mitä toimenpiteitä tulee tehdä. Organisaation ulkopuolinen coach voi kuitenkin herätellä ajatuksia eri tavalla kuin organisaatiossa toimiva henkilö. Valmennus mahdollistaa yhteisen pysähtymisen ja reflektoimisen. Coach auttaa löytämään yksilön/tiimin/ryhmän vahvuudet ja voimavarat, joiden avulla voidaan ratkoa haasteita sekä luoda yhteisiä askeleita kohti tavoitetta.

Tiimi- ja ryhmävalmennus

Kenelle: Yhteisöt, yritykset ja julkinen sektori

Miten: Mielellään lähitapaamisina, mutta myös etänä

Teema-esimerkkejä:

 • Stressi ja mieli
 • Arvojen, tunteiden ja uskomusten vaikutus ajanhallintaan
 • Vuorovaikutuksen voima perehdyttämisessä
 • Keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Työvuorosuunnitteluun liittyvät tunteet ja uskomukset
 • Tunteet avuksi tavoitteiden saavuttamisessa

Ryhmä- ja tiimicoaching -valmennukset ovat aina räätälöityjä, jolloin voidaan keskittyä tilaajan/ryhmän tavoitteisiin ja haasteisiin sekä huomioida olemassa olevat valmiudet. Paras lopputulos saadaan useamman tapaamiskerran kautta.

Yksityisvalmennus

Kenelle: Johto- ja esihenkilöt, yrittäjät, asiantuntijat ja yksityishenkilöt

Miten: Lähi- ja etävalmennuksena

Teema-esimerkkejä:

 • Etätyöskentelyn haasteet
 • Tasapaino työn ja yksityiselämän välillä
 • Muutokset henkilökohtaisessa tai työelämässä
 • Tulevaisuuden suunnitelmat ja unelmat
 • Läsnäolon taito palaute-ja kehityskeskusteluissa
 • Asiantuntijatyön vaatimukset

Valmennusprosessissa autan sinua määrittämään ja kirkastamaan tavoitteesi, jonka myötä sinä päätät tapaamiskertojen määrän. Toiveittesi ja tilanteesi mukaan tapaamisia voi olla yksi tai useampi, joko pitkälle tai lyhyelle aikavälille ajoittuen. Ensimmäinen tapaaminen on 30 min, jonka jälkeen voit tehdä päätöksen yhteistyöstä.

Valmennuksista sanottua

face-heart-red

Taharon Voima Oy, Tuija Tikkala on toiminut Sopien2.0-hankkeen Life Coaching valmentajana sote- ja hytealan yrittäjille ja yhdistystoimijoille vuoden 2022 aikana. Valmennus on pitänyt sisällään sekä lähi- että etävalmennusta ryhmävalmennuksena. Valmennuksen sisällöt ovat olleet erittäin tarpeellisia niin yrittäjien kuin hankkeen tavoitteiden näkökulmasta. Tavoitteena on ollut parantaa työhyvinvointia ja lisätä toimijoiden käyttöön erilaisia työkaluja oman ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Tuija on tuonut mukavasti esille myös tunteiden merkityksen työssä ja omassa hyvinvoinnissa yrittäjänä ja esimiehenä/työntekijänä sekä niiden käyttämisen voimavarana.

Sopien2.0- hankkeen asiakkailta saatu palaute on ollut todella hyvää ja valmennus koettiin 100% tarpeellisena ja hyödyllisenä. Tuijan lämmin ihmisten kohtaaminen ja avoimen vuorovaikutuksen synnyttämisen taito ovat selkeät vahvuudet.

face-heart-red

Taharon voiman Tuijan luento henkilöstöllemme toi uudenlaisen näkökulman ja uusia työkaluja usein hektisenkin työarjen pyöritykseen yrityksessämme. Oli mielenkiintoista kuulla, miten voimakkaasti tunteet ovat mukana kaikessa yrityksen päätöksenteossa - tämä puoli jää usein unohduksiin. Yksilöharjoitukset antoivat tervetulleita vinkkejä helposti toteutettavista keinoista omien tunteiden tunnistamiseen. Tuijalla on myös juuri sopiva puheenrytmi ja miellyttävä ääni, jota on helppo kuunnella ja asia edistyy sopivalla tahdilla. Henkilöstöltä tulikin yksinomaan positiivista palautetta luennon jälkeen, oivalluksia syntyi ja monet kertoivat saaneensa paljon ajattelemisen aihetta. Voin lämpimästi suositella Tuija Tikkalan luentoja.

Kaarina Salo, johdon assistentti

Takeda Oy

face-heart-red

Tuija Tikkalan valoisa ja avoin lähestymistapa kohdata työntekijämme avasi tyhypäivän aiheeseen mielenkiinnon. Työntekijöide osallisuus harjoituksiin, jotka koskivat rentoutumista ajatusten ja hengityksen avulla onnistui hyvin. Ajatus ”minun täytyy onnistua” vaihtui ajatukseen ”minä saan onnistua”. Kivan yhteishengen aisti vuoropuheluista Tuijan kanssa. Pohdinnat tärkeistä oivalluksista päivän päätteeksi kokosivat kivasti yhteen tyhypäivän annin.

Jaana Tikkanen, henkilöstövastaava

Ramin LVI ja Rauta Oy, Suolahti

taharon voima referenssit