Taharon Voima

Tuija Tikkala

Havahduttaja

Tuija Tikkala

Sote-alan ammattilainen, koulutettu coach ja yrittäjä

Vuosikymmenten toiminta sote-alalla eri rooleissa on antanut minulle syvällisen ymmärryksen alasta ja sen kehityskohdista, sekä ainutlaatuisen kyvyn nähdä asiat eri toimijoiden näkökulmista. Olen työskennellyt lääketeollisuuden ja julkisen terveydenhuollon alalla yli 20 vuotta tehden asiakastyötä koko Suomen tasolla lääkäreiden ja hoitajien kanssa. Kun asiakkaina on ollut Suomen huippuasiantuntijoita, tuloksellisuuden edellytyksenä on ollut kyky hoitaa asiakassuhteita kokonaisvaltaisesti.

Pitkä kokemukseni myynnin ja markkinoinnin parissa on avannut minulle myös monenlaisia näköaloja ihmismieleen ja erilaisiin työskentelytapoihin. Vuodesta 2021 lähtien olen toiminut Keski-Suomen hyvinvointialueen pito- ja vetovoimaa työstävän mainetyöryhmän puheenjohtaja, missä olen myös nähnyt alan haasteita useista eri näkökulmista. Nykyinen työni HR-puolella avaa puolestaan työnantajan lähtökohtaa.

Tahto toisten auttamiseen kumpuaa syvältä etelä-pohojalaasista juurista, jossa lakeuksien äärellä on totuttu tarkastelemaan tilannetta rehellisin ja avoimin silmin ja pyritty löytämään yhdessä ratkaisuja, jotka vievät eteenpäin.

Voima tulee periksiantamattomuudesta ja sinnikkyydestä nousta ylös aina yhä uudelleen ja uudelleen löytäen samalla uusia tapoja, jotka vievät eteenpäin. Tärkeintä ei ole se, miten monta kertaa kaadumme, vaan se mikä auttaa meitä nousemaan ylös ja menemään eteenpäin. Meillä on voimaa ja rohkeutta haastaan kokeilemaan erilaisia tapoja joiden myöstä voi tehdä uusia  valintoja.

Yritykset ja yhdistykset

Taharon voima Oy

Yrittäjä

Mielen ja työhyvinvoinnin valmennukset yrityksille, yhteisöille, julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille

Suomen Coaching-yhdistys

Hallituksen jäsen, Keski-Suomen coachien aluekoordinaattori

Suomen Coaching-yhdistys on Suomen suurin coachingia ja coachien osaamista edistävä yhdistys.

Hankkeet

YrHyvaKS

YrHyvaKS on yrittäjäjärjestön ja hyvinvointialueen hanke, jossa kehitetään palveluiden tuottamista ja alan toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä parannetaan alan yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

SOPIEN 2.0

Yrittäjien valmentaja

Hanke kehittää pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoimintaa ja digitalisaatiota. Sen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä vastaamaan alueiden tarpeisiin.

Kehitystyötä ja vaikuttamista

HyvaKS

Mainetyöryhmän puheenjohtaja

HyvaKS-hankkeen mainetyöryhmän työn keskiössä on Keski-Suomen hyvinvointialueen pito- ja vetovoiman parantaminen.

Verkkokoulutus

2-tyypin diabetes ja multippeli myelooma

Hoitajien kanssa yhteisen ymmärryksen pohjalta rakennetut potilassivut. Kehitystyö liittyi verkossa suoritettavaan koulutusohjelmaan, jonka kohderyhmänä olivat sairaanhoitajat ja lääkärit.

Suomen Opiskelijakuntien liitto SAMOK

Perustajajäsen

Suomen Terveydenhuolto- ja Sosiaalialan Opiskelijoiden Liitto Terhol ry

Puheenjohtaja v. 1995 ja 1996

Koulutus ja kokemus

Liiketoiminnan osaaja

Yli 20 vuotta myynnin ja markkinoinnin kokemusta sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa yhteisen ymmärryksen rakentamisesta, strategisen osaamisen kehittämisestä ja osaamistarpeiden tunnistamisesta.

HR-asiantuntija

Rastor-instituutti

HR-asiantuntijan opinnot, joiden käytännön suoritus Attendon HR-yksikössä. Valmistuminen keväällä 2023.

Coach

Business- ja tiimicoaching, Life Coach

BoMentis Oy / BCI: Tiimi- ja Business Coaching perusteet, Valmentamo: LCF Life Coach®, Suomen Coaching-yhdistys: Coaching peruskoulutus

Sairaanhoitaja

Helsingin Sairaanhoito-opisto

Yli 20 vuotta työkokemusta lääketeollisuudesta: onkologiset valmisteet ja muut terapia-alueet, mm. diabetes. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito.

Mediassa

Kalliomäki podcast #12

Miksi ja milloin valmentajaa tarvitaan, Tuija Tikkala?

Kauneus ja terveys

Rohkeus paljastaa oma, työhön liittyvä häpeä

Havahdutan

Työ ja elämä on laajentanut kykyäni katsoa asioita eri näkökulmista. Työskentely eri tasoilla olevien johtajien ja erilaisten asiakasryhmien kanssa on tuonut kokemuksen siitä, että olivatpa tavoitteet ja haasteet mitä tahansa, tärkeintä jokaiselle on tulla kohdatuksi arvokkaana ihmisenä. Työroolimme ja yksityiselämämme kietoutuvat aina toisiinsa, halusimme sitä tai emme. Rauhallinen taitoni kuunnella, olla läsnä sekä rohkeuteni kysyä ja tuoda esiin asioita ovat auttaneet minua ja asiakasta, ja yhdessä olemme löytäneet ratkaisuja vaikeisiinkin tilanteisiin.

Life- ja business coachina autan sinua ja organisaatioita löytämään työkaluja omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten työstämiseen. Kun tunnistamme nämä ja osaamme muokata uskomuksiamme, saamme käyttöömme paljon positiivista energiaa. Sen avulla voimme luoda mieleisemme elämän ja saavuttaa tavoitteitamme niin työ- kuin yksityiselämässä.

Haluan mahdollistaa jokaiselle työikäiselle mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa. Tavoitteeni on saada yhteisöjen ja yritysten johtajat entistä enemmän näkemään mielen työkalut tärkeänä osana työntekijöiden kokonaishyvinvointia.