Taharon Voima

Taharon voima

coaching

Coaching auttaa löytämään ratkaisuja sote-alan työyhteisöjen haasteisiin

Sote-ala on isojen uudistusten äärellä. Tuottaakseen hyvinvointia henkilöstön on itse voitava hyvin. Taharon voima toteuttaa mielen ja työhyvinvoinnin valmennuksia yrityksille, julkisille toimijoille ja yksityishenkilöille sote-alalla lähi- ja etävalmennuksina.

Laaja-alaista kokemusta ja näkemystä sote-alan haasteisiin

Olen Tuija Tikkala ja toiminut sote-alalla vuosikymmeniä monipuolisesti eri rooleissa. Kokemus on antanut minulle laaja-alaisen näkemyksen alasta ja sen kehityskohdista sekä ainutlaatuisen kyvyn nähdä asiat eri toimijoiden näkökulmista. Lisäksi se on avannut monenlaisia näköaloja ihmismieleen ja erilaisiin työskentelytapoihin.

Olen koulutettu coach, ja valmennan työyhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Tavoitteeni on saada yhteisöjen, yritysten johtajat  ja esihenkilöt näkemään entistä enemmän mielen työkalut tärkeänä osana työntekijöiden kokonaishyvinvointia.

sote-alan valmennukset

Tökkiikö tiimityöskentely? Puuttuuko itseohjautuvuus?

Sote-alalla työskentelevät ihmiset ovat ennennäkemättömien muutosten keskellä. Toisaalta alalla painitaan johtamiseen, jaksamiseen ja vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvien kysymysten parissa.

Coaching on henkilöstön ja työyhteisön tavoitteellisen kehittämisen työväline, jossa ratkaisuja ei tuoda ulkopuolelta. Coachingin ytimessä on vahva dialogi, jossa kysymysten ja harjoitusten kautta autan asiakasta löytämään ratkaisuja omasta sisimmästään. Dialogiin yhdistyy tieteellinen näyttö ja tutkimusten kautta saatu data.

Coachingin lähestymistapa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen: siinä keskitytään ongelmien sijaan mahdollisuuksiin. Coaching soveltuukin johto- ja esihenkilöille, ryhmille, tiimeille ja koko organisaatiolle.

Aiheuttaako pito- ja vetovoima teillä arjen haasteita?

Näkemykset

Tiedettä ja tunnetta: artikkeleja ja videoita coachingista, sote-alasta ja hyvinvoinnista