Taharon Voima

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Taharon voima Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 19.1.2023. Viimeisin muutos on tehty 19.1.2023.

Rekisterinpitäjä

Taharon Voima Oy 3155368-7
Saikkosentie 12, 40250 Jyväskylä

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuija Tikkala, tuija.tikkala@taharonvoima.fi, +358 40 192 0811

Rekisterit

Taharon voima Oy:n asiakasrekisteri

Taharon voima Oy:n sidosryhmärekisteri

Rekisteröidyt

Taharon voima Oy:n asiakasrekisteri: olemassaolevat asiakkaat ja henkilöt, jotka ovat osana valmennussopimusta

Taharon voima Oy:n sidosryhmärekisteri: henkilöt, jotka ovat olleet kiinnostuneita valmennuksista sekä yhteistyökumppanit ja heidän yhteyshenkilönsä

Rekisterien pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Taharon voima Oy:n asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tai valmennussuhteen luomiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Käsittelyn tarkoituksena ovat palveluista ja ajankohtaisista asioista kertominen, hyödyllisen tiedon jakaminen, valmennuspalvelun käytännön toteutus, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä laskutukseen liittyvät asiat.

Taharon voima Oy:n sidosryhmärekisterin henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Käsittelyn tarkoituksena ovat ajankohtaisista asioista ja palveluista kertominen, hyödyllisen tiedon jakaminen ja sidosryhmä/yhteistyökumppaniviestintä.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterien tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Kolmannen osapuolen evästeiden keräämä data on Taharon voima Oy:lle anonyymiä, mutta kolmas osapuoli saattaa omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä dataa esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen tai kävijätilastointiin.

Rekisterien tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakassuhteen luomisen, ylläpidon ja kehittämisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivujen osoitteet sekä tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen / tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Valmennuksessa kirjoitetut muistiinpanot kirjoitetaan ilman henkilötietoja ja ne hävitetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietosuojatuhouksen kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan tilanteissa, joissa asiakas tai yhteistyökumppani itse luovuttaa tietojaan. Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan potentiaaliselta / olemassaolevalta asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta suoran kontaktoinnin, verkkosivujen lomakkeiden ja sosiaalisen median kautta sekä tarjouspyynnön tai valmennussopimuksen luomisen yhteydessä. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tiedot pyritään pitämään EU:n sisällä. Tietoja saatetaan kuitenkin joissain tapauksissa siirtää EU:n ulkopuolelle, mikäli palveluntarjoajan pilvipalvelun palvelimet, joille tietoja tallennetaan, sijaitsevat muualla kuin EU:ssa tai se on muuten tilatun palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä. Tällöin varmistetaan, että tietoturvataso on riittävä käsittelymaassa.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Ulkopuolisten pääsy manuaaliseen aineistoon on estetty asianmukaisesti. Sähköiset järjestelmät on suojattu asianmukaisilla ja alan yleisten käytäntöjen mukaisilla tietoturvakeinoilla, kuten SSL-suojauksella, salaustekniikoilla, virus- ja haittaohjelmistoilla sekä vahvoilla salasanoilla, sormenjälkitunnistimilla ja numerokoodeilla.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on tietojen tarkastusoikeusoikeus oikaisemiseenvastustamisoikeussuoramarkkinointikielto-oikeuspoisto-oikeus (”oikeus tulla unohdetuksi”), suostumuksen peruuttamisoikeus ja valitusoikeus. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen tuija.tikkala@taharonvoima.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä toiminnallisuuteen, palveluiden kehittämiseksi, kävijäseurantaan ja sivujen kehitykseen. Tiedot ovat Taharon voima Oy:lle anonyymiä dataa, eikä kerättyjä tietoja käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Kolmas osapuoli saattaa omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä dataa laajemmin esimerkiksi kävijätilastointiin, mainonnan kohdentamiseen tai profilointiin. Dataa saatetaan joissain tapauksissa tallentaa EU:n ulkopuolisille palvelimille. Kaikki toimijat ovat aktiivisesti mukana EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield -sopimuksessa.

Evästeet voidaan myös poistaa käytöstä. Tämä tapahtuu käyttäjän oman selaimen asetuksista. Asetuksien kautta myös selaushistoria voidaan tyhjentää. Sivujen kävijäseurantaan liittyviä asetuksia voi hallita ja estää opt-out -toiminnolla laitekohtaisesti. Sivujen toiminnallisuuteen liittyvien evästeiden poistaminen saattaa heikentää käyttäjäkokemusta tai estää joitakin toimintoja sivuilla.